موارد بسیار مهمی که قبل از توسعه و پیاده سازی شیرپوینت باید بدانید!

مایکروسافت مقاله با ارزشی که توسط تیم SharePoint911 نوشته شده است رو منتشر کرد. این مقاله اطلاعات مفیدی به Admin پروژه شیرپوینت می دهد تا با دیدی کامل دست به پیاده سازی شیرپوینت در محیط عملیاتی خود بزند. توضیحی که در خلاصه این مقاله اومده به صورت زیر است :

"In this concise paper we will guide new administrators of Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 or Windows® SharePoint® Services to many of the touch points they will need to concern themselves with prior to deploying SharePoint in their environment. The goal is to cut down on the “I didn’t even know SharePoint Server had that” reactions. This paper will guide them through the most common issue areas when getting started with SharePoint, including server administration, governance, branding, and development."

 

  این مقاله مفید رو از آدرس زیر و از سایت مایکروسافت میتونید دانلود کنید  :

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4CE750AF-5564-4B92-B74B-703D4C150BA6&displaylang=en

/ 0 نظر / 27 بازدید