دانلود کنید : SharePoint 2010 Beta , SharePoint Foundation 2010 Beta

سلام

مایکروسافت روز گذشته SharePoint Server 2010 بتا و SharePoint Foundation Server 2010 بتا (نسخه جدید WSS 3,0) را جهت دانلود عمومی در سایت TechNet و MSDN قرار داد.

 sp2010betaonmsdn

برای دانلود این دو نسخه جدید شرپوینت می توانید به آدرسهای زیر مراجعه کنید :

TechNet

MSDN

و یا می توانید حهت دانلود به این آدرس مستقیم مراجعه کنید.

* توجه داشته باشید، برای دانلود لینکهای فوق نیاز به عضویت در سایت TechNet یا MSDN مایکروسافت دارید.

 

موفق باشید.

/ 0 نظر / 63 بازدید